26 november 2015

Snorkelen bij DuikTeam Schijndel

Snorkelen jeugd vanaf 9 jaar

Snorkelopleiding:
De snorkelopleiding van DuikTeam Schijndel duurt 4 jaar. In de eerste 3 jaar leer je alles van snorkelen. Bijvoorbeeld hoe je te water kunt gaan maar ook hoe je iemand kan redden maar ook hoe je je duikbril onderwater schoon kan maken. De snorkelgroepjes bestaan uit maximaal 10 kinderen met twee trainers. Het 4de jaar maak je kennis met het duiken met perslucht en bevat ook de bijhorende theorie. Na deze snorkelopleiding is het mogelijk om door te stromen naar de duikopleiding van DuikTeam Schijndel om de NOB 1sters opleiding te volgen. Je moet dan wel 14 jaar zijn.

Diplomadoelstelling:
Duikteam Schijndel is een duikvereniging en heeft als doelstelling voor de snorkelafdeling, de snorkelaars voor te bereiden op de duiksport. Examens worden afgenomen volgens de regels van de Nederlandse Onderwatersport Bond.

Lestijden:
De snorkelaars trainen van 18.10 –19.10 uur op vrijdagavond in zwembad “De Molenhey” in Schijndel. Het snorkelseizoen start in september en eindigt eind april.

Lidmaatschap:
Kinderen vanaf 9 jaar kunnen lid worden van Duikteam Schijndel, mits in het bezit van minstens zwemdiploma A. Voor inschrijving is ook een handtekening van ouders of verzorgers vereist. Een nieuw lid wordt eerst 3 maanden aspirant lid. Bij beëindiging van het lidmaatschap dient een opzegtermijn van 1 maand in acht genomen te worden. Opzegging kan alleen schriftelijk bij het secretariaat, nadat aan alle financiële verplichtingen is voldaan.

Download hier het informatie blad Snorkelen met meer informatie en prijzen: Infoblad Snorkelaars.pdf

Snorkelen voor volwassen

Deze snorkelopleiding is speciaal bedoeld voor diegene die op de vakantie willen genieten van de onderwaterwereld en op deze manier kennis willen maken met deze tak van sport. De meeste van jullie hebben de verhalen wel eens gehoord over de prachtige flora en fauna die onderwater te zien is. Met een basis snorkelopleiding kunnen jullie hier zeker meer plezier aan beleven en wellicht ontstaat er het enthousiasme om met deze sport verder te gaan.

Wij willen jullie in een zestal lessen de basistechniek van het snorkelen bij brengen. De lessen worden wekelijks gegeven op vrijdagavond van 21.00 uur tot 22.00 uur in zwembad de Molenhey te Schijndel. Bij genoeg belangstelling start er een groepje.

De minimale leeftijd is 18 jaar. Als je snorkelsetje zelf in bezit hebt kun je deze mee nemen. Mocht dat niet lukken kun je snorkelsetje gebruiken van de club.
Maximaal worden er 6 personen in opleiding genomen, dus wie het eerst komt die het eerst maalt. De kosten voor deze opleiding bedragen € 60,00 (inclusief entree).

Mocht je interesse hebben of vragen mail dan naar [email protected].