31 maart 2020

Preventief beleid

Omdat DuikTeam Schijndel met vrijwilligers werkt hebben wij een aantal regels opgesteld om preventief beleid te kunnen voeren.

Gedragsregels
DuikTeam Schijndel is aangesloten bij de Nederlandse Onderwatersport Bond (NOB) en volgt derhalve de Gedragsregels / Gedragscode zoals deze door de bond opgesteld is.
Van nieuwe leden wordt verwacht dat zij kennis nemen van deze gedragsregels en zich daar naar gedragen.
De gedragsregels zijn hier te vinden: Gedragscode NOB

Aannamebeleid
Een pleger van grensoverschrijdend gedrag herken je niet aan het uiterlijk. Vaak zijn het aardige en populaire mensen die zich binnen korte tijd onmisbaar weten te maken. Bekend is dat ze situaties opzoeken waarin ze makkelijk in contact komen met kwetsbaren zoals minderjarigen en mensen met een verstandelijke beperking. Daarbij maken ze gebruik van het vertrouwen van een organisatie. Daarom hanteert DuikTeam Schijndel onderstaand aannamebeleid voor nieuwe begeleider/instructeur:

  • Houden van een kennismakingsgesprek
  • Aanvragen van een VOG en deze dient elke 4 jaar vernieuwd te worden
  • De begeleider/instructeur wordt aangemeld als lid bij de NOB en valt hiermee onder onder het tuchtrecht van de bond en is daarvan op de hoogte
  • De begeleider wordt bekend gemaakt met de gedragsregels zoals hierboven omschreven

Vertrouwenscontactpersoon (VCP)
De VCP is het eerste aanspreekpunt binnen de vereniging voor iedereen die te maken heeft met grensoverschrijdend gedrag of daar een vraag over heeft en hier met iemand over wil praten. De VCP is er voor iedereen binnen de vereniging; sporters, ouders, trainers, toeschouwer, bestuurders etc. De VCP kan het thema in de vereniging bespreekbaar maken en preventieve maatregelen opzetten.
Binnen DuikTeam Schijndel kennen we twee VCP’s, deze zijn te bereiken via [email protected].
In verband met de AVG wetgeving kunnen namen en telefoonnummers hier niet getoond worden, echter kunnen leden deze informatie terugvinden in de colofon van clubblad de Buddylijn.