22 mei 2018

Privacy Policy

PRIVACY VERKLARING DUIKTEAM SCHIJNDEL

Ons privacybeleid

In deze privacy verklaring vindt u belangrijke informatie over welke persoonsgegevens Applikethat verwerkt als u de DuikTeam Schijndel App (“de App”) gebruikt. Door een account aan te maken in onze App of op enige andere wijze gebruik te maken van onze diensten in de App gaat u akkoord met de voorwaarden van deze privacy verklaring en het verwerken van uw persoonsgegevens. Bovendien bevat deze privacy verklaring ook bepalingen die voor u als gebruiker van de App gelden. Wij raden u dan ook aan om deze privacy verklaring zorgvuldig door te lezen.

Bij onze verwerking houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Applikethat is de verantwoordelijke voor de gegevensverwerking. In deze privacyverklaring leggen wij uit welke persoonsgegevens wij verzamelen en gebruiken en met welk doel.

De App die de dienst levert is gedownload via een Appstore van derden ( meestal Apple App store & Google Play). Wij hebben geen invloed op welke persoonsgegevens de aanbieder hiervan verwerkt en waarvoor. Wij raden u aan de relevante privacy statements te lezen van de desbetreffende aanbieder.

Welke persoonsgegevens worden verwerkt?

Registreren

Onze App is zonder registratie te gebruiken. Echter bied de App de mogelijkheid aan om u te registreren. Na registratie bewaren wij via de door u gekozen gebruikersnaam en door u opgegeven persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens zodat we u na inloggen kunnen herkennen en u eerder verstrekte gegevens kunt opvragen. Ook wanneer u zich niet registreert bewaren wij uw Persoonlijke Identificatie Informatie (PII). Deze informatie wordt gebruikt voor het afleveren van notificaties via de App.

Verstrekking aan derden

Wij zullen de aan uw gebruikersnaam gekoppelde gegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht is of noodzakelijk is met betrekking tot het functioneren van het product. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Om u te kunnen registreren voor de App, vragen wij u de volgende gegevens:

– uw e-mailadres
– uw voor en achternaam

Waarom worden deze gegevens verwerkt?

Toegang tot account

Door u te registeren als gebruiker van de App is het mogelijk voor u toegang tot uw verzamelde gegevens te behouden. Zo kunt u bijvoorbeeld een nieuw wachtwoord aanvragen en heeft u ook op andere apparaten toegang tot uw gegevens.

Verbetering DuikTeam Schijndel App

Wij houden geanonimiseerde gegevens bij om het gebruik van de App te analyseren zodat wij onder meer de functionaliteiten en inrichting van de App kunnen verbeteren, de App kunnen aanpassen aan de voorkeuren van gebruikers en om ons te helpen om nieuwe functionaliteiten en systemen te ontwikkelen.

Hoe worden uw gegevens beveiligd opgeslagen?

Wij nemen beveiligingsmaatregelen om misbruik van en ongeautoriseerde toegang tot persoonsgegevens te beperken. De gegevens die u aan Applikethat verstrekt, worden in een beveiligde omgeving opgeslagen. In het bijzonder nemen wij de volgende maatregelen:

– Toegang tot persoonsgegevens wordt afgeschermd met een gebruikersnaam en wachtwoord

– Wachtwoorden worden encrypted opgeslagen

– Secured communicatie met server (HTTPS / SSL)

– De fysieke toegang tot de servers waar de gegevens zijn opgeslagen, is beperkt tot geautoriseerde personen.

Statistieken

Wij houden statistieken bij, maar dit gebeurt te allen tijde geanonimiseerd. Deze statistieken hebben betrekking op het gebruik van de App.

Het ontvangen van e-mails en notificaties

Tot slot kunnen wij per e-mail contact met u opnemen. Zo sturen wij u een e-mail ter verificatie van uw e-mailadres en kunnen wij u e-mails sturen over belangrijke ontwikkelingen, zoals een wijziging van de algemene voorwaarden of indien er belangrijke aanpassingen of werkzaamheden aan de App zullen plaatsvinden.

Inzage en correctie van uw persoonsgegevens

U heeft het recht om ons te vragen om inzage in de persoonsgegevens die wij van u verwerken en het recht om uw gegevens te laten aanvullen, verwijderen of af te schermen indien zij onjuist, onvolledig of niet ter zake dienend zijn of in strijd met een wettelijk voorschrift worden verwerkt. Wij kunnen u in dat geval vragen u adequaat te identificeren. Onze contactgegevens zijn onderaan deze privacy verklaring opgenomen.

Wijziging van de privacy verklaring

Applikethat behoudt zich het recht voor om deze privacy verklaring van tijd tot tijd te wijzigen. In de App zal steeds de meeste recente versie van onze privacy verklaring worden opgenomen. Wij raden u dan ook aan de privacy verklaring van tijd tot tijd te raadplegen. Over belangrijke wijzigingen zullen wij proberen om u per e-mail te informeren. Deze privacy verklaring is voor het laatst aangepast op 8 juli 2016.

Contactgegevens

Indien u vragen heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens of ons wilt verzoeken om inzage in of correctie en/of verwijdering van uw persoonsgegevens, dan kunt u contact opnemen via onderstaande adresgegevens:

DuikTeam Schijndel

Postbus 309

5480 AH Schijndel

info@duikteamschijndel.nl